Kebni

torsdag 9 november 2023

Robert Carlsson

  Dagens föredragshållare var Tobjörn Saxmo från Kebni där han tillträdde som VD 2021. Innan dess har han under lång tid arbetat på Bofors och Saab i en rad olika befattningar. Kebni är ett litet börsnoterat företag med ca 30 medarbetare som verkar i Karlskoga och i Stockholmsområdet. I Karlskoga återfinns företaget på Boforsområdet. Företaget arbetar med sensorer för stabilisering, navigering och antenner för satellitkommunikation. Elektronikmontering köps av NOTE i Torsby men slutmontering, kalibrering och tester görs i egen regi i en nyinredd verkstadslokal i Karlskoga. Kunder är både statliga organisationer (försvar och ”blåljus”) och privata företag (till exempel Saab och Epiroc). Saab köper sensorer till pansarskottet NLAW. När skytten riktat vapnet mot mål och avfyrat så ser sensorerna till att skotten träffar i mål. Dessa sensorer (IMU-er) är en mycket viktig produkt för Kebni och för funktionaliteten i NLAW. Epiroc (tidigare del av Atlas Copco) köper kommunikationsutrustning till sina gruvfordon. En annan produkt som man tror mycket på är sensorer som övervakar hur byggnadsställningar rör sig när det blåser. Byggnadsställningar som är täckta med vindskydd är känsliga för blåst och man behöver övervaka hur de påverkas av vinden för att undvika olyckor.

Framåt så vill Kebni se till att man fortsatt är en stabil leverantör till dagens kunder men också arbeta med andra framtidsinriktade projekt. Det finns stora möjligheter till försäljning utomlands inom de produktområden man befinner sig i. En viktig marknad är Asien och fokus ligger på försäljning till myndigheter och försvarsorganisationer

Dan tackade för visat intresse, överlämnade ett Rotogram, och avslutade möte