Metacon AB

måndag 20 november 2023

Robert Carlsson

  Dagens föredragshållare var Christer Nygren som berättade om det senaste årets utveckling i Metacon, ett företag där han är styrelsemedlem. Metacon är ett energiteknikbolag vars idé är att kommersialisera små- och stora energisystem för produktion av vätgas, el och värme. Metacon grundades år 2011 i Karlskoga men har nu sitt huvudkontor i Uppsala. Närheten till goda kommunikationer (Arlanda) är viktigt då företaget är verksamt i både Grekland och Japan. Företaget omsatte ca 65 MSEK 2022 men siktar mot att omsätta 500 MSEK år 2025.

Metacon har den 31 augusti i år invigt en ny vätgasstation i småländska Älghult, Uppvidinge kommun. Det unika med denna tankstation är att den är helt självförsörjande på grön vätgas genom att den producerar vätgas via en egen elektrolysör som får el från ett eget vindkraftverk. Elektrolys är en process där man driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten till vätgas och syre genom att tillsätta elektricitet. Vind omvandlas till vätgas som blir lagrad energi. Grön vätgas är viktig om vi ska kunna göra transportsektorn koldioxidfri och klara av att minska på våra klimatutsläpp av växthusgaser. Med på invigningen var också Volvo lastvagnar med en lastbil som drivs med vätgas och bränslecellsmotor.

Vätgas passar bättre än eldrift för tunga transporter då batterier blir tunga och lastbilar med eldrift får kort räckvidd. En lastbil med full last kan köras i ca 100 mil på en vätgastankning. Utvecklingen av vätgasdrift går fortare utomlands (Kina, USA, Japan och Sydkorea) då det politiska intresset inte är så stort i Sverige. Christer tror att vätgas kommer att ersätta biogas för bussar i stadstrafik, därefter kommer lastbilar och sist kommer personbilar med vätgasdrift. Att omvandla biogas och vindkraft till grön vätgas skulle kunna driva hela den svenska fordonsflottan.

Metacon driver också projekt med partners i olika länder där bl a etanol och ammoniak omvandlas till grön vätgas. Idag produceras vätgas till största delen med hjälp av naturgas eller olja vilket inte gör den grön.

Christer lovade att komma tillbaka om ytterligare något år för att berätta om den intressanta vätgasutvecklingen.